Level 49 Level 51
Level 50

1226 - 1250


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att bli van vid
عادت کردن
att böja
خم شدن
att fånga
اسیر کردن
att fästa
ضمیمه کردن
att följa
دنباله روی کردن
att förbjuda
ممنوع کردن
att förklara
توضیح دادن
att förlora
از دست دادن
att fylla i
پر کردن
att ge tillbaka
پس دادن
att göra ett misstag
اشتباه کردن
att ha sönder
شکستن
att ha tråkigt
کسل بودن
att irritera
آزردن
att klaga
شکایت کردن
att kolla
کنترل کردن
att komma ihåg...
به خاطر آوردن
att kunna
توانستن
att låta
اجازه دادن
att lova
قول دادن
att lura
فریب دادن
att lyckas
موفق شدن
att lyda
پیروی کردن
att möta
ملاقات کردن
att önska
آرزو داشتن