Level 50 Level 52
Level 51

1251 - 1275


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att oroa sig över
نگران چیزی بودن
att övertyga
ترغیب کردن
att pladdra
تند تند حرف زدن
att prata flytande
روان صحبت کردن
att rädda
نجات دادن
att repetera
تکرار کردن
att riva
پاره کردن
att rynka pannan
اخم کردن
att sänka
غرق شدن
att separera
جدا کردن
att skaka
لرزیدن
att skämta
شوخی کردن
att skapa
ایجاد کردن
att skruva loss något
پیچ چیزی را باز کردن
att skruva något
پیچ را باز یا بسته کردن
att skydda
محافظت کردن
att släppa
آزاد کردن
att slappna av
استراحت کردن
att slåss
دعوا کردن
att stjäla
دزدیدن
att störa
مزاحم شدن
att ta bort
حذف کردن
att ta plats
اتفاق افتادن
att tappa
انداختن
att tömma
خالی کردن