Level 57 Level 59
Level 58

1426 - 1450


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vetenskap
علم
Åt vilket hall?
کدام طرف؟
att åka på en resa
سفر رفتن
att återvända
برگشتن
att bestiga
صعود کردن
att dra
کشیدن
att flytta
حرکت کردن
att gå
رفتن
att gå ner
پائین آمدن
att gå upp
بالا رفتن
att glida
لغزیدن
att knuffa
فشار دادن
att komma
آمدن
att komma fram
رسیدن
att komma in
وارد شدن
att komma tillbaka
بازگشتن
att komma ut
بیرون آمدن
att korsa
عبور کردن
att lifta
بالا بردن
att nå
رسیدن به
att ramla
افتادن
att resa
مسافرت کردن
att skynda sig
شتاب کردن
att snubbla
لغزیدن
att stanna
ایستادن