Level 2 Level 4
Level 3

How well do you know your computer?


105 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
magnetic particle
cząstka magnetyczna
make up
tworzyć (coś)
memory card
karta pamięci
motherboard
płyta główna
mouse cursor
kursor myszy
navigation key
klawisz nawigacyjny
network card
karta sieciowa
non-volatile memory
pamięć nieulotna
northbridge with heat sink
mostek północny z radiatorem
northbridge
mostek północny
obtain
uzyskać, otrzymać
operating system
system operacyjny
output peripheral
wyjściowe urządzenie peryferyjne
output
wyjście
PCI slot
gniazdo PCI
perform task
wykonywać zadanie
peripheral component interconnect
magistrala PCI
peripheral
urządzenie peryferyjne
pie-shaped section
sekcja w kształcie wycinka koła
platter
talerz
portable
przenośny
positioning
pozycjonowanie
power connector
złącze zasilania
power cord
kabel zasilający
power source
źródło energii
power supply unit
zasilacz
primary storage unit
podstawowa jednostka pamięci
printed circuit board
płytka drukowana
quad-core CPU
czterordzeniowy procesor
RAM slot
gniazdo RAM
read/write head
głowica zapisu i odczytu
read-only memory
pamięć tylko do odczytu, pamięć stała, pamięć ROM
register
rejestr
ROM chip
kość pamięci ROM
rewrite
ponownie zapisać
SATA connector
złącze SATA
serial ATA
interfejs szeregowy umożliwiający podłączanie pamięci masowych/szeregowa magistrala komputerowa służąca do komunikacji między adapterami magistrali hosta a urządzeniami pamięci masowej
single core CPU
jednordzeniowy procesor
slot
gniazdo
small computer system interface
interfejs małych systemów komputerowych
sound card
karta dźwiękowa
southbridge
mostek południowy
spin
obracać
spindle
wrzeciono
spreadsheet
arkusz kalkulacyjny
storage capacity
pojemność pamięci
storage medium
nośnik danych
storage unit
jednostka pamięci
system unit
jednostka systemowa
trace
ścieżka
USB flash drive
pamięć USB
video card
karta wideo
volatile memory
pamięć ulotna
accelerated graphics port
przyspieszony port graficzny
accidental power outage
nagła przerwa w dostawie prądu
actuator arm
ramię głowicy
actuator axis
oś pozycjonera dysku
actuator
serwomechanizm
advanced technology attachment
interfejs systemowy przeznaczony do komunikacji z dyskami twardymi
AGP slot
gniazdo AGP
alphanumeric key
klawisz alfanumeryczny
arithmetic logic unit
jednostka arytmetyczno-logiczna
backup battery
bateria podtrzymująca
CD/DVD/Blu-ray drive
napęd CD/DVD/blu-ray
chip
chip/kość
chipset
chipset
circuit
obwód
command key
klawisz polecenia
computer case
obudowa komputera
computer hardware
sprzęt komputerowy
computer software
oprogramowanie komputerowe
connector
złącze
control unit
jednostka sterująca
copper
miedź
CPU socket
gniazdo procesora
data storage device
urządzenie do przechowywania danych
datapath
ścieżka danych
drive bay
kieszeń napędu
duo-core CPU
dwurdzeniowy procesor
to be equipped
być wyposażonym
execution
wykonanie
external hard disk
twardy dysk zewnętrzny
fan
wentylator
fetch
pobierać
flash memory card reader
czytnik kart pamięci typu flash
flash memory
pamięć typu flash
floppy disc drive
napęd dyskietek
front-side bus
magistrala FSB
function key
klawisz funkcyjny
graphics card
karta graficzna
hard disk drive
napęd twardego dysku
hard disk
twardy dysk
hard drive slot
gniazdo do podłączenia twardego dysku
head crash
uszkodzenie głowicy
in current use
obecnie używany
input and output function
funkcja wejścia/wyjścia
input device
urządzenie wejścia
input peripheral
wejściowe urządzenie peryferyjne
input
wejście
interchangeable
wymienny/zamienny
interface
interfejs
internal hard disk
twardy dysk wewnętrzny
jumper
zworka
keyboard
klawiatura
system memory
pamięć systemowa