Level 7 Level 9
Level 8

Software licensing


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandonware
oprogramowanie abandonware
alter
zmieniać
click-wrap agreement
umowa licencyjna
comply with restrictions
stosowac sie do ograniczeń
concurrent user
współużytkownik
copyleft software license
licencja copyleft
copyright infringement
naruszenie praw autorskich
copyright law
prawo autorskie
copyright protected
chroniony prawem autorskim
core
rdzeń
demonware
oprogramowanie demonware
disable
wyłączać/blokowań
encounter
napotykać
exclusive rights
wyłaczne prawa
fair use
dozwolony użytek
fee
opłata
freeware license
licencja na oprogramowanie freeware
freeware
oprogramowanie freeware
fully-functional
w pełni funkcjonalny
GNU general public license
powszechna licencja publiczna GNU
grant
przyznawać/udzielać
high-water mark of past use
max. liczba dotychczasowych użytkowników
if applicable
jeśli dotyczy
instance
instancja
intellectual property
własność intelektualna
intended
być przeznaczonym (dla kogoś/czegos)
key feature
kluczowa funkcja
legally binding agreement
prawnie wiążąca umowa
launch
uruchamiać
license fee
opłata licencyjna
licensee
licencjobiorca
licensor
licencjodawca
limited license
ograniczona licencja
liteware
oprogramowanie liteware
make sth available
udostępnić (coś)
metric
miernik
network server
serwer sieciowy
open source software license
licencja na oprogramowanie open source
original equipment manufacturer license
licencja OEM
original equipment manufacturer
producent oryginalnego wyposażenia
ownership rights
prawa własności
pay-per-use license
model licencjonowania oparty na opłacie za każdorazowe użycie oprogramowania
per core licensing
licencjonowanie per rdzeń
per processor licensing
licencjonowanie per procesor
permit
zezwalać
pre-installed
zainstalowany fabrycznie
publisher
wydawca
refinement
udoskonalenie
registration code
kod rejestracyjny
remain in force
pozostawać w mocy
clarify
wyjaśniać
client access license
licencja dostępowa CAL
copyright holder
właściciel praw autorskich
device CAL
licencja CAL na urządzenie
disclaimer
zrzeczenie się odpowiedzialności
end user license agreement
umowa licencyjna użytkowania końcowego
enterprise license agreement
korporacyjna umowa licencyjna
enterprise license
licencja dla przedsiębiorców
grant permission
udzielać zezwolenia
limitation of liability
ograniczenie odpowiedzialności
proprietary software license
własnościowa licencja na oprogramowanie
public domain software
oprogramowanie ogólnodostępne