Level 33 Level 35
Level 34

New level


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
developer
geliştirici
moral
ahlaki
predict
önceden bildirmek
calculate
hesaplamak
calculation
hesap
calculator
hesap makinesi
demand
talep
supply
arz
estimate
sayısal tahminde bulunmak
figure out
çözmek
loss
kayıp,zarar
tip
bahşiş,uç
pitcher
sürahi
profit
kar
profitable
kazançlı,karlı
bank
göl kıyısı
maintain
paraca desteklemek
maintenance
bakım,nafaka
progress
ilerleme
effort
çaba
collect
toplamak
disgusting
iğrenç
amazing
şaşırtıcı
cigarette end
izmarit
litter
atılmamış çöp
shocked
sarsıcı
version
yorum
instant
anlık