Level 48 Level 50
Level 49

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sustain
güçlü tutmak,sürdürmek
sustainable
sürdürülebilir
land fill
arazi doldurma
recyeling bin
geri dönüşüm kutusu
run out of
tükenmek,bitmek
pick up
tutup kaldırmak
set up
kurmak,dikmek,işe başlamak
basement
bodrum
attitude
tavır
present
sunmak,hediye,tanıştırmak
represent
betimlemek,göstermek
clay
kil
reservation
kuşku,yer ayırtma,şart
take away
alıp götürmek,çalmak
die out
soyu tükenmek
get together
toplanmak,buluşmak
write down
not etmek,yazı ile kötülemek
pass on
ölmek,göçmek,yok olmak
abandon
terk etmek, bırakmak