Level 3 Level 5
Level 4

Ludzie u władzy


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
¿quién fue la primera reina de España?
kto był pierwszą królową Hiszpanii?
la primera reina de España fue ...
pierwszą królową Hiszpanii była ...
¿hay rey en Estados Unidos?
czy w Stanach Zjednoczonych jest król?
en Estados Unidos no hay ni rey ni reina
w Stanach Zjednoczonych nie ma ani króla, ani królowej
me reuní con el ministro para preguntarle
spotkałem się z ministrem, żeby go zapytać
el gobierno no tiene mucho poder
rząd nie ma wiele władzy
el Partido Socialista es bastante grande
Partia Socjalistyczna jest dość duża
el presidente es un líder excelente
prezydent jest doskonałym przywódcą