Level 1 Level 3
Level 2

Zwroty: Mądre słowa


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
выбор
wybór
мудрый
mądry; roztropny
это был мудрый выбор
to był mądry wybór
естественный
naturalny
это было естественным выбором
to był naturalny wybór
главный
główny; najważniejszy; nadrzędny
также
także; również
это также был мой главный выбор
to był też mój pierwszy wybór
сейчас сложные времена
mamy ciężkie czasy
предположить
założyć; przypuszczać
я так предполагаю
tak przypuszczam
спорный
sporny; kontrowersyjny
это спорный вопрос
to kwestia sporna
мера
miara
в меру моих возможностей
na miarę moich możliwości
цена
cena; koszt
любой ценой
za wszelką cenę
ниже
poniżej
достоинство
godność
это ниже твоего достоинства
to jest poniżej twojej godności
всеобщий
powszechny; ogólny
благо
korzyść; dobro
для всеобщего блага
dla dobra nas wszystkich