Level 13 Level 15
Level 14

Niezbyt mądry


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
часть
część; kawałek
путаться
mylić; plątać się
путаться под ногами
stać na przeszkodzie
оригинальный
oryginalny
производить
produkować; wytwarzać
... так ли?
... prawda?
... не так ли?
...nieprawda?; ... no nie?
он всегда путается под ногами, не так ли?
on zawsze stoi na przeszkodzie, no nie?
кажется, процедура оказывает действие, не так ли?
wygląda na to, że kuracja przynosi efekty, nieprawda?
он не очень умный, не так ли?
on nie jest zbyt mądry, no nie?