1
Ready to learn
Cụm Từ: Làm Họ Cười
2
Ready to learn
Thể Thao: Ở Trận Đấu
3
Ready to learn
Cuộc Đối Đầu
4
Ready to learn
Thể Thao: Người Hâm Mộ
5
Ready to learn
Ngay Bây Giờ
6
Ready to learn
Của Chúng Ta và Của Họ
7
Ready to learn
Cụm Từ: Nói Nghe Thông Thái
8
Ready to learn
Của Tôi và Của Bạn
9
Ready to learn
Cụm Từ: Nói như Dân Địa Phương
10
Ready to learn
Cuộc Đối Đầu Nóng Bỏng
11
Ready to learn
Bạn Sẽ Không Thể Tin Nổi Đâu!
12
Ready to learn
Đàn Ông Đến Từ Sao Hoả, Đàn Bà Đến Từ Sao Kim
13
Ready to learn
Thời Kì Bất Ổn
14
Ready to learn
Thể Thao: Trên Màn Hình
15
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Tội Ác
16
Ready to learn
Chuyện của Các Nhà Thám Hiểm
17
Ready to learn
Thời Tiết Hỗn Loạn
18
Ready to learn
Cụm Từ: Gây Ấn Tượng!
19
Ready to learn
Nhà Dưỡng Bệnh
20
Ready to learn
Cuộc Điều Tra
21
Ready to learn
Những Giấc Mơ và Hoài Bão
22
Ready to learn
Những Người Chúng Ta Bỏ Lại
23
Ready to learn
Cụm Từ: Nói như Dân Địa Phương
24
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Nói Chuyện Thể Thao
25
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Sức Khoẻ
26
Ready to learn
Hoài Bão Cháy Lửa
27
Ready to learn
Phải Lòng
28
Ready to learn
Cụm Từ: Nói Nghe Thông Thái
29
Ready to learn
Sức Mạnh Tối Đa!
30
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Tranh Luận
31
Ready to learn
Bị Xét Xử
32
Ready to learn
Cụm Từ: Truyền Cảm Hứng!