Level 36 Level 38
Level 37

Cụm Từ: Làm Họ Cười


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a needle
cây kim
a haystack
đống rơm
it's like looking for a needle in a haystack
đây như là mò kim đáy bể
a bird in the hand ...
một con chim ở trong tay ... (bằng hai con ở trong bụi)
curiosity
sự tò mò
curiosity killed the cat
tò mò chuyện người khác coi chừng gặp rắc rối
to spill
tràn; làm đổ ra ngoài
don't cry over spilt milk
đừng khóc vì sữa đã đổ
to judge
đánh giá
a cover
vỏ bìa
don't judge a book by its cover
đừng đánh giá sách chỉ dựa trên bìa
a gift
món quà
don't look a gift horse in the mouth
đừng chê quà được tặng
an omelette
trứng ốp
you can't make an omelette without breaking eggs
không thể làm ốp lết mà không đập trứng
a lining
lớp lót ở trong
every cloud has a silver lining
trong cái rủi có cái may
dawn
bình minh
it's always darkest just before the dawn
trời luôn tối nhất lúc ngay trước bình minh