Level 3 Level 5
Level 4

Tiếp Xăng Từ Vựng: Công Nghệ


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
electronics
đồ điện tử
an email
thư điện tử
a text message
tin nhắn
a program
chương trình
a computer program
chương trình máy tính
a programmer
lập trình viên
an engineer
kỹ sư
a website
trang web
a screen
màn hình
a model
kiểu mẫu
a version
phiên bản
a process
quá trình
data
dữ liệu
internet
mạng internet
wifi
mạng không dây
a password
mật khẩu
social
xã hội
media
phương tiện truyền thông
social media
mạng xã hội
to post
đăng bài
a user
người sử dụng
a profile
trang cá nhân
to set
cài
to set ... up
cài đặt ...
to register
đăng ký
to log in
đăng nhập
to log out
đăng xuất
outdated
lạc hậu
updated
cập nhật
online
trực tuyến
offline
ngoại tuyến