Level 2
Level 1

Bệ Phóng!


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bạn; mày; ấy
níhǎo
xin chào
ma
từ chỉ câu hỏi (...à?)
zuìjìn hǎo ma
bạn có khoẻ không?
tôi; tao; tớ
hěn
rất
hénhǎo
rất tốt
wǒ hénhǎo
tôi rất khoẻ
nǐ ne?
bạn thì sao?
cũng
xièxie
cảm ơn
gānbēi!
cạn chén!
duìbùqǐ
xin lỗi
bú kèqi
đừng khách khí; không có gì
méi guānxi
không sao đâu
ài
yêu
háojiǔ bújiàn
lâu không gặp
zàijiàn
gặp lại sau nhé