Level 12 Level 14
Level 13

Ở Đâu Trong Vũ Trụ?


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhōngguó
Trung Quốc
rén
người; những người
zhōngguó rén
người Trung Quốc; người Tàu
yuènán
Việt Nam
yuènán rén
người Việt Nam
yīngguó
Vương Quốc Anh
yīngguó rén
người Anh
wǒ shì
tôi là; tôi đã
nǐ shì
bạn là; bạn đã
wǒ búshì zhōngguó rén
tôi không phải là người Trung Quốc
wǒ shì yuènán rén
tôi là người Việt