Level 20 Level 22
Level 21

Mô Tả Vũ Trụ


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wǒ juédé
tôi nghĩ (rằng)...
tā bù juédé
cô ấy không nghĩ (rằng) ...
piàoliang
xinh
měilì
đẹp
kàn
xem; nhìn
hǎokàn
đẹp mắt; ưa nhìn
shuài
đẹp trai; xuất sắc
kànjiàn
nhìn thấy
wǒ kànjiàn
tôi nhìn thấy
méinǚ
mỹ nữ
shuàigē
anh đẹp trai
gāo
cao
ǎi
thấp
pàng
béo
shòu
gầy
chǒu
xấu
lớn
duǎn
ngắn
xiǎo
nhỏ
cháng; zhǎng
dài
tài...le
quá; nên
tài shòu le
quá gầy
tài bàng le!
tuyệt vời!