Level 22 Level 24
Level 23

Đưa Ra Quan Điểm


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tā hěn bàng
anh ấy tuyệt vời
māma juédé wǒ tài pàng le
mẹ nghĩ là tôi quá béo
tā tài piàoliàng le!
cô ấy thật xinh đẹp!
zěnmeyàng
làm sao; thì sao
nǐ juédé zěnmeyàng?
bạn nghĩ sao?
wǒ juéde tài dà le
tôi nghĩ nó quá to
wó yě zhème juédé
tôi cũng nghĩ như thế
wǒ búzhème juédé
ôi không nghĩ như thế
wǒ juédé zhègè bù hǎokàn
tôi không nghĩ cái này đẹp mắt