Level 24 Level 26
Level 25

Những Cụm Từ Tiện Dụng


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xūyào
cần
bāngzhù
giúp đỡ
wǒ xūyào bāngzhù
tôi cần giúp đỡ
zěnme shuō
làm thế nào để nói ...
yòng
sử dụng; chi
...yòng zhōngwén zěnme shuō?
làm thế nào để bạn nói ... trong tiếng Trung?
zhīdào
biết
wǒ bù zhīdào
tôi không biết
wó yě bù zhīdào
tôi cũng không biết
dǒng
hiểu
wǒ bùdǒng
tôi không hiểu
yìsi
ý; ý nghĩa
zhè shì shénme yìsi?
điều này có nghĩa là gì?
gāoxìng
vui mừng
néng
có thể; năng lực
jiāyóu!
cố lên!