Level 2 Level 4
Level 3

Bạn Đã Ăn Chưa?


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chī fàn
ăn cơm
hái
vẫn chưa
hái méi ne!
vẫn chưa!
zǎoshàng
buổi sáng
zǎoshàng hǎo
chào buổi sáng
wǎnān
chúc ngủ ngon
wǒ jiào...
tên tôi là ...
nǐ jiào...
tên bạn là ...
shénme
cái gì
míngzì
cái tên
nǐ jiào shénme míngzì?
tên bạn là gì?
shìde
vâng; đúng vậy
búshì
không
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
nǐmen
các bạn
wǒmen zǒu ba!
cùng đi thôi!
nǐ shì tiāncái
bạn là thiên tài!