Level 4 Level 6
Level 5

Làm Người


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kāixīn
hài lòng; vui vẻ
shāngxīn
thương tâm
shēngqì
tức giận
cuòle
sai
duìle
đúng
búduì
không đúng
zěnme
làm sao
zěnme le?
làm sao thế?
lèile
mệt
èle
đói
wǒ èle
tôi đói
wǒ kěle
tôi khát
yóudiǎn...
có một ít...
shūfu
thoải mái
bù shūfu
không thoải mái
wǒ yóudiǎn bù shūfu
tôi không được khoẻ
nǐ kāixīn ma?
bạn có vui không?
wǒ hěn kāixīn
tôi rất vui
wǒ bù kāixīn
tôi không vui
wǒ cuòle ma?
tôi có sai không?
nǐ méicuò
bạn không sai!
nǐ shuō dé duì!
bạn nói đúng!
nǐ kě ma?
bạn có khát không?
wǒ bù kě
tôi không khát
wǒ hěn è
tôi rất đói