Level 8 Level 10
Level 9

Thêm về Thực Phẩm


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bāozi
bánh bao hấp
jiǎozi
sủi cảo
niúròu miàn
mì bò
huǒguō
lẩu
chá
trà
cháyè
trà; lá trà
cháyè dàn
trứng trà
sùcài
món chay
chī sù
ăn chay
wǒ bù chī ròu, wǒ chī sù
tôi không ăn thịt, tôi ăn chay
niúnǎi
sữa
guǒzhī
nước trái cây ép
kělè
cô ca (nước ngọt); giải trí
jiǔ
rượu
píjiǔ
bia
pútáo jiǔ
rượu nho
hóng pútáo jiǔ
rượu vang đỏ
bái pútáo jiǔ
rượu vang trắng
bái jiǔ
rượu trắng Trung Quốc
chī mǐfàn
ăn cơm
hē tāng
uống canh
hē chá
uống trà