1
Ready to learn
Bạn Nói Ngôn Ngữ Gì?
2
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
3
Ready to learn
Ở Nhà Hàng
4
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
5
Ready to learn
Tiếp Năng Lượng
6
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
7
Ready to learn
Con Số
8
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
9
Ready to learn
Những Cụm Từ Tiện Dụng
10
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
11
Ready to learn
Đi Lại
12
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
13
Ready to learn
Mua Sắm
14
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
15
Ready to learn
Mua Đồ Dự Trữ
16
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
17
Ready to learn
Hương Vị Cuộc Sống
18
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
19
Ready to learn
Gia Đình
20
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
21
Ready to learn
Bạn Bè
22
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
23
Ready to learn
Giới Thiệu Mọi Người
24
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
25
Ready to learn
Màu Sắc
26
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
27
Ready to learn
Những Cụm Từ Tiện Dụng
28
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
29
Ready to learn
Quần Áo
30
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
31
Ready to learn
Mua Đồ Dự Trữ
32
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
33
Ready to learn
Tiếp Năng Lượng
34
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
35
Ready to learn
Động Vật
36
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
37
Ready to learn
Mô Tả Vũ Trụ
38
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
39
Ready to learn
Thời Gian và Không Gian
40
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
41
Ready to learn
Ở Đâu Trong Vũ Trụ
42
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
43
Ready to learn
Con Số
44
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
45
Ready to learn
Thời Gian và Không Gian
46
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
47
Ready to learn
Bây Giờ Là Mấy Giờ?
48
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
49
Ready to learn
Nói như Dân Địa Phương
50
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)