Level 2
Level 1

Bạn Nói Ngôn Ngữ Gì?


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhōngwén
tiếng Trung
yīngyǔ
tiếng Anh
yuènán yǔ
tiếng Việt Nam
shuō
nói
huì
có thể; có khả năng
nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
bạn có thể nói tiếng Anh không?
yìdiǎn'r
một chút; một ít
wǒ huì shuō yìdiǎn'r zhōngwén
tôi có thể nói một ít tiếng Trung
bùhǎoyìsi
xin lỗi; thật xấu hổ
nǐ zhōngwén zhēn hǎo
tiếng Trung của bạn thật tốt!
wǒ huì shuō yīngyǔ
tôi có thể nói tiếng Anh
wǒ huì shuō yuènán yǔ
tôi có thể nói tiếng Việt
nǐ...shuōdé hénhǎo
bạn nói ... rất tốt
nǐ yīngyǔ shuōdé hénhǎo
bạn nói tiếng Anh rất tốt
xiǎohuā zhōngwén shuōdé hénhǎo
Tiểu Hoa nói tiếng Trung Quốc rất tốt