Level 26 Level 28
Level 27

Những Cụm Từ Tiện Dụng


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nálǐ
(ở) đâu
...zài nálǐ?
... ở đâu?
yīyuàn
bệnh viện
yīyuàn zài nálǐ?
bệnh viện ở đâu?
xíshǒujiān
nhà vệ sinh
qǐngwèn xíshǒu jiān zài nálǐ?
xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?
zài nàlǐ
ở đằng kia
gòu le!
đủ rồi!
nǐ zài gàn shénme?
bạn đang làm gì?
kěnéng
khả năng; có lẽ
yóu kěnéng
có khả năng
kěnéng ma?
khả thi không?
bù kěnéng
bất khả thi
nà bù kěnéng!
điều đó là bất khả thi!
dāngrán!
đương nhiên!
kěxī
đáng tiếc
zhēn...ya!
thật là ...
zhēn kěxī ya!
tiếc thật nhỉ!