Level 30 Level 32
Level 31

Mua Đồ Dự Trữ


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhèjiàn yīfu tài xiǎo le
bộ quần áo này quá nhỏ
zhètiáo kùzi tài chángle
cái quần này quá dài
zhètiáo qúnzi tài duǎn le
bộ váy này quá ngắn
wǒ zuì xǐhuān zhèshuāng huīsède shǒutào
tôi thích đôi găng tay màu xám này nhất
zhèshuāng xié tài xiǎo le
đôi giày này quá nhỏ
xīn
mới
jiù
yúsǎn
ô
yìbǎ yúsǎn
một cái ô
děi; dé
phải (làm gì đó)
wǒ děi zǒu le
tôi phải đi
níxiǎng mǎi chènshān ma?
bạn muốn mua áo sơ mi không?
tā yào lánsède kùzi
anh ấy muốn cái quần màu xanh
ní xiǎng mǎi shénme?
bạn muốn mua gì?
yìxiē
một số
wóxiǎng mǎi yīxiē yīfu
tôi muốn mua một ít quần áo
wǒ děi qù xǐshǒujiān
tôi phải đi vệ sinh
wó děi mǎi yìbǎ yúsǎn
tôi phải mua một cái ô