Level 38 Level 40
Level 39

Thời Gian và Không Gian


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tiān
trời; thiên đường; ngày
xīngqī
tuần
yuè
tháng; mặt trăng
nián
năm
niánqīng
trẻ
lǎo
già
zhè shì wǒde gǒu
đây là con chó của tôi
...dūodàle?
… bao nhiêu tuổi?
tā dūodàle?
anh ấy bao nhiêu tuổi?
suì
tuổi
wǒ èrshí sùi le
tôi hai mươi tuổi
wǒde māo hén lǎo
con mèo của tôi rất già
nǐ hěn niánqīng
bạn rất trẻ