Level 40 Level 42
Level 41

Ở Đâu Trong Vũ Trụ


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fángzi
nhà
gōngyù
chung cư
chéngshì
thành thị
xiǎochéng
thị trấn
shǒudū
thủ đô
běijīng
Bắc Kinh
shànghǎi
Thượng Hải
hénèi
Hà Nội
húzhìmíng shì
thành phố Hồ Chí Minh
zhù
sống
tāmen zhù zài shànghǎi
họ sống ở Thượng Hải
tā zài běijīng yǒu fángzi
cô ấy có một ngôi nhà ở Bắc Kinh