Level 46 Level 48
Level 47

Bây Giờ Là Mấy Giờ?


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zǎo
chào buổi sáng!
shàngwǔ
cuối buổi sáng; trước buổi trưa
zhōngwǔ
trưa; giữa ngày
xiàwǔ
buổi chiều
wǎnshàng
tối; đêm
yèwǎn
đêm
zǎoshàng bā diǎn zhōng
tám giờ sáng
xiàwǔ sān diǎn bàn
ba giờ rưỡi chiều
wǎnshàng jiǔ diǎn shíwǔ
chín giờ mười lăm chiều
nǐmende yuēhuì shì shénme shíhòu?
ngày hẹn của bạn là khi nào?
zài jǐ diǎn?
vào mấy giờ?
chà shí fēn sì diǎn
lúc bốn giờ kém mười
zài yīdiǎn (zhōng)
lúc một giờ (đồng hồ)
duōjiǔ?
bao lâu?
guānmén
đóng cửa
kāimén
mở cửa
xiànzài yínháng kāimén ma?
bây giờ ngân hàng mở cửa không?
chāoshì zǎoshàng jiǔ diǎn kāimén, wǎnshàng shí diǎn guānmén
siêu thị mở cửa lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 10 giờ tối
wǒ zǒngshì zǎodào
tôi luôn luôn đến sớm
tā zǒngshì chídào
anh ấy luôn luôn đến muộn