Level 48 Level 50
Level 49

Nói như Dân Địa Phương


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
míngbái
minh bạch
à, wǒ míngbai le!
à, tôi hiểu rồi!
xiǎoxīn!
coi chừng!; cẩn thận!
tiān a!
trời ơi!
wǒde tiān ā
trời (của tôi) ơi!
kěwù!
khốn kiếp!
dānxīn
lo lắng
bú yào dānxīn
đừng lo lắng
jièyì
bận tâm
wǒ bú jièyì
tôi không phiền
āiyo!
ối!
wèntí
vấn đề; câu hỏi
yǒu wèntí ma?
bạn có câu hỏi gì không?
méiyǒu wèntí
không có câu hỏi gì
méi wèntí
không vấn đề gì
wó yǒu yígè wèntí
tôi có một câu hỏi
gōngxǐ!
chúc mừng!
tài hǎo le!
tuyệt vời!; yay!