Level 8 Level 10
Level 9

Những Cụm Từ Tiện Dụng


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
màndiǎn!
chậm lại!
nǐ shuō dé tài kuài le
bạn nói quá nhanh
kéyǐ shuō màndiǎn ma?
bạn có thể nói chậm hơn không?
wǒ xiànzài yóudiǎn máng
bây giờ tôi hơi bận
nà méiyǒu yòng
cái đó vô dụng
nà méiyǒu yìdiǎn'r yòng
cái đó không có một chút ích gì
fāshēng
xảy ra
wàngjì
quên
jìdé
nhớ
fāshēng le shénme?
có chuyện gì đã xảy ra?
zhòngyào
trọng yếu; quan trọng
nà búzhòngyào
điều đó không quan trọng
fǎnzhèng
đằng nào ... cũng; dù thế nào cũng
fǎnzhèng nà búzhòngyào
đằng nào thì điều đó cũng không quan trọng