Level 10 Level 12
Level 11

Trị Liệu Mua Sắm


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xūyào bāngzhù ma?
tôi có thể giúp bạn?
wǒ suíbiàn kànkan, xièxie!
tôi chỉ xem thôi, cảm ơn!
zhèjiàn yīfú kànqǐlái búcuò
mảnh quần áo này nhìn có vẻ không tệ
néngbùnéng...?
có thể ... không?
xiǎngbùxiǎng...?
muốn ... hay không?
hǎobùhǎo?
ổn hay không ổn?
xǐ bù xǐhuān?
thích hay không thích?
néngbùnéng shìshi zhègè?
có thể thử cái này không?
nǐ xiǎngbùxiǎng qù guàngjiē?
bạn muốn đi mua sắm không?
yìdǐng màozi
một cái mũ
wǒ xūyào yìdǐng xīn màozi
tôi cần một cái mũ mới
pián yí yìdiǎn'r ba
rẻ hơn được không?
zhègè gèng hǎokàn
cái này đẹp hơn
zhēnde
thật sự
wǒmen chī jiǎozi hǎobùhǎo?
chúng ta ăn sủi cảo được không?
zhè tiáo qúnzi zhēnde hěn gùi
cái đầm này thực sự rất đắt
zuì
nhất
zhèxiē
những
nàxiē
những, cái đó
qíshí
thực ra; trong thực tế
qíshí nàgè gèng dà
thực ra cái đó to hơn
zhègè gèng piányi
cái này rẻ hơn
nàgè zuì guì
cái đó đắt nhất