Level 12 Level 14
Level 13

Đi Lại


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jiē
đường phố
đường xá; lộ
lùpái
biển báo đường
gōnglù
đường quốc lộ
lùkǒu
chỗ qua đường
dìfāng
địa phương
dìzhǐ
địa chỉ
línjū
hàng xóm
jiǎoluò
góc; xó
zhuánjiǎo
ngã rẽ; góc đường
lóu
toà nhà
dòng
từ chỉ số đếm cho nhà (toà; cái; đống)
yídòng lóu
một tòa nhà
zhètiáo lù de zhuánjiǎo yǒu liǎngdòng lóu
ở ngã rẽ đường này có hai toà nhà
kuān
rộng
zhǎi
hẹp
fāngxiàng
phương hướng
zuǒ
trái
yòu
phải
biān
bên
zài zuǒbiān
ở bên trái
zài yòubiān
ở bên phải
xíshǒujiān zài zuǒbiān háishì yòubiān ?
nhà vệ sinh ở bên trái hay bên phải?
zuǒ zhuǎn
rẽ trái
yòu zhuǎn
rẽ phải
zǒu
đi; rời đi
zhízǒu
đi thẳng