Level 22 Level 24
Level 23

Ngụy Trang


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
liǎn
đối mặt
yǎnjīng
mắt
bízi
mũi
zuǐbā
miệng
ěrduō
tai
yáchǐ
răng
tóufà
tóc
jìngzi
gương
yǎnjìng
mắt kính
dài yǎnjìng
đeo kính
gùshi
câu chuyện
xiě
viết
yǒu shíhòu
đôi khi
měi
mỗi
měigè
mỗi người
měitiān
mỗi ngày
xiǎohuā yǒu shíhòu chuān hóngsè de liányīqún
Tiểu Hoa đôi khi mặc váy đỏ
hóngfà
tóc đỏ
zōngfà
tóc nâu
hēifà
tóc đen
zuò
làm; làm cho
nǐ shì zuò shénme de?
bạn làm gì?
nǐ shì zuò shénme gōngzuò de?
bạn làm công việc gì?
lǐ xiānsheng shì yīshēng, wáng nǚshì shì jìzhě
ông Lý là bác sĩ, cô Wang là nhà báo
yuēhàn de tóufà shì jīnsè de, xiǎohuā de tóufà shì hēisè de
tóc John màu vàng kim, tóc Tiểu Hoa màu đen
wǒ shì yígè jìzhě
tôi là một nhà báo
wó měitiān xiě gùshì
tôi viết truyện mỗi ngày