Level 42 Level 44
Level 43

Khoá Học Lái Tàu


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhè fùjìn yǒu bówùguǎn ma?
ở gần đây có viện bảo tàng nào không?
jiànshēn fáng jiù zài zhèlǐ
phòng tập thể hình ở ngay đây
jiǔdiàn zài nàlǐ
khách sạn ở kia
chángjiāng dà qiáo jiù zài fùjìn
cầu qua sông Dương Tử ở ngay gần đây
tiānānmén guángchǎng lí zǐjìnchéng hěn jìn
quảng trường Thiên An Môn ở gần Tử Cấm Thành
diànyǐngyuàn lí bówùguǎn hěn yuǎn
rạp phim ở cách xa viện bảo tàng
sìmiào zài huánggōng fùjìn
ngôi chùa ở gần hoàng cung
nǐ shuō shénme?
bạn nói gì?
nǐ shuō shénme, zài shuō yícì hǎoma?
bạn vừa nói gì, nói lại một lần được không?
dàiwǒqù
đưa tôi đi ...
kāichē qù chángchéng
lái xe đến Vạn Lý Trường Thành
nǐ kéyǐ kāichē dàiwǒqù jiǔdiàn ma?
bạn có thể đưa tôi đến khách sạn này được không?