Level 48 Level 50
Level 49

Yêu. Ghét và Sở Thích


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xīnwén
tin tức
bàozhǐ
báo chí
zázhì
tạp chí
guǎngbō
radio; phát thanh truyền hình
diànshì
tivi
diànshì jù
chương trình tivi
shíshàng
thời trang
đọc
gǎn xìngqù
cảm thấy hứng thú
duì...gǎn xìngqù
quan tâm đến ...
tā duì shénme gǎn xìngqù?
anh ấy quan tâm đến cái gì?
tǎo yàn
không thích; làm khó chịu
xiǎohuā tǎoyàn kàn diànshì
Tiểu Hoa không thích xem tivi
yuēhàn xǐhuān xué yǔyán
John thích học ngôn ngữ
wǒmen de māma měitiān kàn xīnwén
mẹ chúng tôi xem tin tức hàng ngày