Level 4 Level 6
Level 5

Ở Nhà Hàng


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xiànjīn
tiền mặt
língqián
tiền lẻ
yínhángkǎ
thẻ ngân hàng
xìnyòngkǎ
thẻ tín dụng
fù xiànjīn
trả tiền mặt
shuākǎ
quẹt thẻ
xiǎofèi
tiền boa
wǎncān
bữa tối
chī wǎncān
ăn tối
zǎocān
bữa sáng
chī zǎocān
ăn sáng
guò...le
làm ... xong rồi
chīguò zǎocān le
(tôi) ăn sáng xong rồi
wǔcān
bữa trưa
yìqǐ
cùng nhau
wǒmen yìqǐ chī wǎncān ba!
chúng ta cùng nhau ăn tối đi!
AA zhì ba!
cùng chia tiền đi!
gèng
hơn; còn hơn
gèngduō
nhiều hơn; thêm
gèngshǎo
ít hơn
gènghǎo
tốt hơn
gènghǎo chī
ngon hơn