Level 50 Level 52
Level 51

Khẩn Cấp!


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jiùhù chē
xe cấp cứu
dǎ diànhuà
gọi điện thoại
guàduàn
dập máy
jiē diànhuà
nhấc máy
duànle
bị đứt
diànhuà tōngle
cuộc gọi đã được kết nối
diànhuà duànle
cuộc gọi đã bị cắt đứt
tuǐ duànle
bị gãy chân
méishì ba?
không có sự cố gì chứ?
nálǐ téng?
ở đâu bị đau?
dǎ diànhuà jiào jiùhù chē
gọi xe cấp cứu
mǎshàng
ngay bây giờ
jiùhù chē mǎshàng dào
xe cấp cứu đến ngay bây giờ
yīshēng shuō nǐde tuǐ duànle
bác sĩ bảo là chân bạn bị gãy