Level 56 Level 58
Level 57

Thời Gian


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zuótiān
hôm qua
jīntiān
hôm nay
míngtiān
ngày mai
wǔyè
nửa đêm
jīntiān xiàwǔ
chiều nay
míngtiān zǎoshàng
sáng mai
zhè cì
lần này
xià cì
lần tới
shàng cì
lần cuối cùng
yícì
một lần
liǎngcì
hai lần
zàilái yícì
lại một lần nữa
zàilái liǎngcì
lại hai lần nữa
zàilái yìdiǎn'r...
... thêm một chút nữa
wǒ xiǎng zài chī yìdiǎn'r dōngxi
tôi muốn ăn thêm một chút đồ ăn nữa
nǐmen xiǎng zàilái yìdiǎn'r píjiǔ ma?
các bạn có muốn thêm một chút bia không?