Level 58 Level 60
Level 59

Việc để Làm


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sànbù
tản bộ
pǎobù
chạy
yóuyǒng
bơi
mànpǎo
chạy bộ
tiàowǔ
khiêu vũ; nhảy
chūqù...
đi ...
chūqù chī fàn
đi ăn ngoài
chūqù wán
đi chơi
shuìjiào
ngủ
lǎn
lười
shuì lǎnjiào
ngủ quá giấc
áo
hầm (nấu ăn)
áoyè
thức muộn
shuì zháo le
ngủ thiếp đi
xǐng le
tỉnh dậy
qǐchuáng
ngủ dậy
xízǎo
tắm rửa
nàme...
trong trường hợp đó...