Level 60 Level 62
Level 61

Lên Kế Hoạch


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nǐ jīntiān xiǎng gàn shénme?
bạn hôm nay muốn làm gì?
wǒ jīntiān xiàwǔ xiǎng qù yóuyǒng
tôi hôm nay muốn đi bơi
nǐ xiǎng qù sànbù ma?
bạn có muốn đi dạo không?
wǒmen míngtiān wǎnshàng yào qù pǎobù
chúng tôi tối mai sẽ đi chạy
nǐ zǎoshàng xǐhuān gàn shénme?
bạn buổi sáng thích làm gì?
xiān...zài...
làm ... trước khi ...
ránhòu
sau đó
yuēhàn zǎoshàng xǐhuān xiān jiànshēn zài chī fàn
buổi sáng John thích tập thể dục trước khi ăn
bộ (phim, sách, máy, etc. )
yíbù diànyǐng
một bộ phim
xiǎohuā wǎnshàng xǐhuān xiān kàn yíbù diànyǐng zài shuìjiào
vào buổi tối Tiểu Hoa thích xem một bộ phim trước khi đi ngủ