Level 62 Level 64
Level 63

Con Số


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dì...
thứ ... (tiền tố chỉ số thứ tự)
dì yī
thứ nhất
dì èr
thứ hai
dì shíèr
thứ mười hai
dì jiǔshíèr
thứ chín mươi hai
dì liùshísì
thứ sáu mươi tư
yīyuè
tháng một
sānyuè
tháng ba
wǔyuè
tháng năm
bāyuè
tháng tám
jiǔyuè
tháng chín
jīntiān jǐ hào?
hôm nay là ngày bao nhiêu?
jīntiān shíyuè sānhào
hôm nay là mùng ba tháng mười
shēngrì
ngày sinh
nǐde shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?
sinh nhật của bạn ngày mấy tháng mấy?
wǒ de shēng rì shì shí yī yuè bā hào
sinh nhật của tôi là ngày mùng tám tháng mười một