Level 64 Level 66
Level 65

Mặc Cả


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yīngbàng
bảng Anh
dǎzhé
giảm giá
yōuhuì
phục vụ; giảm giá
wǔzhé yōuhuì
bán một nửa giá
yuán jià
giá gốc
jiǎngjià
mặc cả
bùxíng!
không thể được!
bù jiǎngjià!
không mặc cả!
chéngjiāo!
được! (nói sau khi thoả thuận được giá cả)
huāqián
tiêu tiền
jiè
cho vay; mượn
qiàn
nợ; thiếu