Level 74 Level 76
Level 75

Lên Kế Hoạch


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jìhuà
kế hoạch; lên kế hoạch
jiārù
tham gia
wúliáo
buồn chán; chán
máng
bận
wǒ hěn wúliáo
tôi rất buồn chán
wǒ hěn máng
tôi rất bận
yǒukòng
có thời gian (để ...)
méikòng
không có thời gian (để ...)
wǒ méikòng!
tôi không có thời gian!
nǐ jīntiān xiàwǔ yǒukòng ma?
chiều nay bạn có thời gian không?
xiǎohuā hé yuēhàn yào yìqǐ qù kàn diànyǐng
Tiểu Hoa và John sẽ cùng nhau xem phim
nǐ yào jiārù ma?
bạn có muốn tham gia không?
búle, xièxiè
không, cám ơn
wán dé kāixīn!
chơi vui nhé!