Level 78 Level 80
Level 79

Làm Quen Giao Tiếp


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wán yóuxì
chơi một trò chơi
wán shǒujī
chơi điện thoại di động
dǎ bǐsài
chơi thể thao
yìlún
một vòng; một trận
lúndào...
đến lượt ...
zuòbì
ăn gian
yèdiàn
club
jùhuì
tụ hội
yéxǔ
có lẽ; có thể
huòzhě
hoặc
qítā
cái khác; cái còn lại
qítā rén
những người khác
suóyǒu
tất cả
wǒmen suóyǒu rén
tất cả chúng ta
wǒmen liǎ
hai chúng ta
wǒmen sā
ba chúng ta
měigè rén
tất cả mọi người
méiyǒu rén
không ai
yǒu xiē
một số; một chút
rènhé
bất kì
rènhé rén
bất kì ai
yǒuxiē rén
một số người; ai đó
gēn...yìqǐ
cùng với ...
gēn wǒ yìqǐ wán
đi chơi cùng với tôi
zài yìqǐ
đang ở cùng
chúle
trừ ra; ngoài ra
yìzhí
luôn luôn; liên tục
wǒmen liǎ yào yìzhí zài yìqǐ
hai chúng ta nên luôn ở bên nhau
búyào wán shǒujī le!
đừng chơi điện thoại di động nữa!
chúle xiǎohuā, qítā suóyǒu rén dōu zài wán shǒujī
ngoài Tiểu Hoa ra, tất cả những người khác đều đang chơi điện thoại di động