Level 80 Level 82
Level 81

Bận Rộn Lên Xuống


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qítā rén jīntiān xiàwǔ yào zuò shénme?
những người khác định làm gì chiều nay?
yéxǔ tāmen yào qù guàngjiē
có lẽ họ sẽ đi mua sắm
wǒ yào xiān qù shūdiàn, ránhòu qù jiǔba
tôi muốn đi tiệm sách trước, rồi đi quán ba
qítā rén jīntiān wǎnshàng xiǎng qù kàn diànyǐng ma?
những người khác tối nay có muốn đi xem phim không?
gèngxiǎng
thích hơn
tāmen kěnéng gèng xiǎng qù yèdiàn
họ có lẽ thích đi club hơn
nǐ xiǎng gēn wǒ yìqǐ qù jùhuì ma?
bạn có muốn đi tiệc cùng tôi không?
wǒ xiǎng qù, dànshì wǒ míngtiān děi záoqǐ
tôi muốn đi, nhưng tôi ngày mai phải dậy sớm
wǒ shénme yě bú xiǎng zuò
tôi không muốn làm gì hết
méiyǒu rén xiǎng gēn wǒ yìqǐ wán
không ai muốn đi chơi với tôi
yì yán wéi dìng!
một lời hứa chắc