Level 82 Level 84
Level 83

Nói Chuyện về Tương Lai


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chūntiān
mùa xuân
xiàtiān
mùa hè
qiūtiān
mùa thu
dōngtiān
mùa đông
wǒ búhuì
tôi sẽ không thể
zài shàngbān
ở chỗ làm
xiàbān
tan làm
zài shàngxué
ở trường
zài jiā
ở nhà
huíjiā
về nhà
dào jiā
về đến nhà
zhī qián
trước
zhī hòu
sau
nǐ shénme shíhòu xiàbān?
bạn khi nào tan làm?
nǐ shénme shíhòu dào jiā, wǎncān zhī qián háishì zhī hòu
bạn khi nào về nhà, trước bữa tối hay sau bữa tối?
wǒ sìdiǎn huì dào jiā
tôi sẽ về đến nhà lúc bốn giờ
wǒ míngtiān búhuì qù shàngxué
mai tôi sẽ không đi học
wǒmen jìhuà xiàtiān qù fǎguó
chúng tôi lên kế hoạch đi Pháp mùa hè này
nǐ yào gēn shéi yìqǐ qù?
bạn đi cùng với ai?