Level 84 Level 86
Level 85

Ở Lại Nhà


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xìn
thư từ; tin tưởng
bāoguǒ
bưu kiện
gửi
jì xìn
gửi thư
jì bāoguǒ
gửi bưu kiện
shōudào
nhận; đã nhận
sònghuán
trở lại; gửi lại
wénzhāng
bài báo; bài tiểu luận
xuéshù
học thuật
xǐ wǎn
rửa bát
xǐ yīfu
giặt quần áo
zāng
bẩn
gànjìng
dọn dẹp; gọn gàng
dásǎo
dọn; quét
dásǎo fángjiān
dọn phòng
dāizhe
ở đó
yígè rén dāizhe
ở một mình
tā xiǎng yígè rén dāizhe
anh ấy muốn ở một mình
dāi zài jiālǐ
ở nhà
tā lèile, suóyǐ xiǎng dài zài jiālǐ
anh ấy mệt nên anh ấy muốn ở nhà
kéyǐ bāngbāng wǒ ma?
bạn có thể giúp tôi được không?
wǒ tǎoyàn xǐ yīfu
tôi ghét giặt quần áo