Level 86 Level 88
Level 87

Thám Hiểm


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lǚchéng
hành trình
líkāi
rời đi
dàodá
đến
píngān
bình an
yíduàn
đoạn (thời gian, dây, chỉ, vv), cuộc
yíduàn lǚchéng
một cuộc hành trình
zhèshì yíduàn chángcháng de lǚchéng
đây là một hành trình dài
yí lù píng ān!
lên đường bình an