Level 88
Level 89

Ngày Tháng và Sinh Nhật


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhōu
vòng tròn; tuần
měi xīngqī
hàng tuần
xīngqī yī
thứ hai
xīngqī èr
thứ ba
xīngqī sān
thứ tư
xīngqī sì
thứ năm
xīngqī wǔ
thứ sáu
xīngqī liù
thứ bảy
xīngqī rì
chủ nhật
zhōumò
cuối tuần
jīntiān xīngqī jǐ?
hôm nay là thứ mấy?
yīnwèi zuótiān shì xīngqī yī, suóyǐ jīntiān shì xīngqī èr
bởi vì hôm qua là thứ hai, nên hôm nay là thứ ba
tāde shēngrì shì xīngqī jǐ
cô-ấy của sinh nhật là tuần mấy?
shēngrì kuàilè!
chúc mừng sinh nhật!