Level 9 Level 11
Level 10

Cụm Từ: Làm Họ Cười


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
완벽하다
hoàn hảo
khuyết điểm
흠잡을 데가 없다
không có khuyết điểm gì
흠잡을 데가 없이 완벽하다
hoàn hảo không một khuyết điểm
눈을 깜빡하다
chớp mắt
눈 깜빡할 사이에
trong chớp mắt
엎지르다
tràn; làm đổ ra ngoài
이미 엎질러진 물이에요
đừng tiếc nước đã đổ rồi
정확하다
chính xác
그것은 정확해요
điều đó là chính xác
차례
lượt
내 차례예요
đến lượt tôi
고생
rắc rối
niềm vui
kết thúc; cạnh
고생 끝에 낙이 온다
sau cơn mưa trời lại sáng